Veľký návrat technicky zameraných škôl

Výber školy je pre každého študenta mimoriadne dôležitý. Rozhodnutia tohto druhu môžu ovplyvniť významnú časť našich životov. Po spoločenských zmenách v roku 1989 sme si konečne mohli vyberať slobodne. Ako to teda s naším výberom vyzeralo? S istou dávkou zjednodušenia môžeme hovoriť o dvoch „módnych“ vlnách.

 

Prvá vlna – príklon k humanitným disciplínam

Po revolúcii nastal doslova boom humanitných disciplín. Pokiaľ ide o stredné školy, žiaci zo základných škôl sa hromadne hlásili na všeobecné gymnázia, obchodné akadémie či novovzniknuté cirkevné školy. Naopak, klesal záujem o učilištia a stredné odborné školy, mnohé z nich dokonca zanikli.

Čo sa týka vysokých škôl, stúpal počet prihlášok na humanitné odbory (sociológia, kulturológia, andragogika, sociálna práca, štúdium jazykov a podobne), dramaticky sa však znižoval počet prihlášok na techniku. Jedinú výnimku predstavovala informatika a informačné technológie.

Druhá vlna – návrat k technickým disciplínam

V posledných rokoch však zaznamenávame pri výbere škôl významný obrat, pod ktorý sa podpísalo hneď niekoľko faktorov. V prvom rade situácia na trhu práce, ďalej rozvoj automobilového priemyslu u nás a tiež štátna podpora takzvaného duálneho vzdelávania na stredných školách. Práve tam sa „návrat techniky“ u mladých začína.

Stredné školy v spolupráci so súkromnými firmami už dokážu zabezpečiť vo vybraných triedach adekvátne pracovné náradie, technické vybavenie aj pedagógov. Žiaci sa pripravujú na prácu vo firmách najrôznejšieho technického zamerania – od automobilových komponentov cez ponorné čerpadlá či diamantové kotúče až po fotorámy na fotografie. Záujem o takéto stredné školy stúpa a podobnú tendenciu badať aj u vysokých škôl. Navyše, technické fakulty už dlhodobo patria medzi najlepšie, čo takisto priťahuje čoraz väčší počet záujemcov.

Týmto, samozrejme, netvrdíme, že technické odbory sú potrebnejšie alebo užitočnejšie ako humanitné. Prospešné sú oboje. Len konštatujeme, že dochádza k vyššie spomínanému obratu. Bude zaujímavé pozorovať, či sa v tomto smere neposunieme do opačného extrému, keď by mali technické disciplíny až prílišnú prevahu a humanitné odbory sa dostali na vedľajšiu koľaj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *